Polski prezbiter oraz filozof i profesor Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Najmłodsze lata spędził w miejscowości Łopuszna gdzie jego ojciec był kierownikiem szkoły natomiast matka nauczycielką. W wieku 18 lat po ukończeniu liceum postanowił wstąpić do seminarium.

Posługa kapłańska oraz praca jako profesor

Józef Tischner studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo. Po roku zdecydował się jednak na zmianę wydziału na teologiczny na tej samej uczelni. Dodatkowo ukończył również Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. W 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz a także wyjechał na studia do Warszawy. W 1959 roku uzyskał tytuł magistra a w 1963 roku obronił swoją pracę doktorską. W latach 1961-1963 był sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W 1968 roku otrzymał roczne stypendium w belgijskim Leuven. W 1974 habilitował się w Akademii Katolickiej Teologii. W latach 80. był dziekanem a także rektorem krakowskich uczelni. W latach 90. za swoją działalność otrzymał kilka nagród w tym Order Orła Białego nadany mu w 1999 roku przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Wydawnictwa

Józef Tischner jest autorem wielu wartych uwagi dzieł filozoficznych a także zbiorów esejów i szkiców poruszających problematykę społeczną, religijną a także filozoficzną. Wśród najpopularniejszych z nich można wymienić:

  • “Filozofia dramatu”
  • “Spór o istnienie człowieka”
  • “Świat ludzkiej nadziei”
  • “Etyka solidarności”
  • “Tischner czy katechizm”
  • Historia filozofii po góralsku”.

Śmierć i upamiętnienie

Ostatnie lata życia księdza Józefa Tischnera naznaczone były jego chorobą czyli rakiem krtani, na którego zmarł 28 czerwca 2000 roku. Pochowany został na cmentarzu w Łopusznej. W ramach upamiętnienia jego działalności jego imieniem nazwano między innymi Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, aule Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendium w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku a także Nagrodę Znaku i Hestii. Józef Tischner jest także patronem kilkudziesięciu polskich szkół podstawowych oraz średnich. Od 2003 roku na terenie Krakowa działa także fundacja o nazwie “Instytut Myśli Józefa Tischnera”, której głównym założeniem jest ochrona oraz upowszechnianie dorobku intelektualnego księdza Tischnera a także twórcza kontynuacja najważniejszych z wątków jego filozofii. W jego rodzinnej miejscowości czyli Łopusznej funkcjonuje tzw. “Tischnerówka” czyli Dom Pamięci o nim.

Zima zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com