Józef Tischner to polski prezbiter a także znany i ceniony filozof oraz rektor i profesor krakowskich uczelni wyższych (https://www.taniaksiazka.pl/autor/jozef-tischner). Przyszedł na świat dokładnie 12 marca 1931 roku w miejscowości Stary Sącz. Swoje najmłodsze lata spędził w podhalańskiej miejscowości Łopuszna. Był synem kierownika tamtejszej szkoły a także nauczycielki. W Nowym Targu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego a następnie postanowił wstąpić do seminarium.

Kapłaństwo oraz kariera naukowa

Józef Tischner podjął się studiów prawniczych w krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak po roku zmienił je na studia teologiczne na tej samej uczelni. Ukończył także Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. 26 czerwca 1955 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Przez pierwsze kilka miesięcy swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz po czym wyjechał do Warszawy w celu dalszej nauki. W roku 1959 uzyskał tytuł magistra natomiast 4 lata później obronił pracę doktorską. W tamtym okresie był przez 2 lata generalnym sekretarzem Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W 1968 roku po otrzymaniu rocznego stypendium wyjechał do Leuven w Belgii. Habilitował się w Akademii Katolickiej Teologi w 1974 roku. W latach 80. pełnił funkcję dziekana oraz rektora na krakowskich uczelniach wyższych. Za swoją działalność został uhonorowany wieloma nagrodami oraz odznaczeniami w tym Orderem Orła Białego w 1999 roku z rąk ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

Najpopularniejsze książki

Ksiądz Józef Tischner w swoich wydaniach poruszał przede wszystkim problematykę filozoficzną, społeczną a także religijną. Jego najpopularniejsze wydawnictwa to min:

  • “Etyka Solidarności”
  • “Historia filozofii po góralsku”
  • “Filozofia dramatu”
  • “Spór o istnienie człowieka”
  • “Świat ludzkiej nadziei”
  • “Tischner czy katechizm”

Ostatnie lata oraz upamiętnienie księdza Tischnera

Swoje ostatnie lata Józef Tischner spędził na wydawaniu nowych książek a także walce z chorobą jaką w jego przypadku był rak krtani. W konsekwencji zmarł na niego 28 czerwca 2000 roku. Został pochowany na cmentarzu w Łopusznej. W celu upamiętnienia jego postaci został on patronem kilkunastu oddziałów polskich szkół podstawowych i średnich. Jego imieniem nazwano także Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, aule Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowską fundację a także Nagrodę Znaku i Hestii.

Zima zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com