Józef Tischner był znanym i cenionym polskim prezbiterem a także filozofem i profesorem na kilku krakowskich uczelniach wyższych. Urodził on się dokładnie 12 marca 1931 roku na terenie Starego Sącza jednak swoje najmłodsze lata spędził w miejscowości Łopuszna. Jego rodzice byli związani z edukacją. Ojciec był kierownikiem szkoły w Łopusznej natomiast matka pełniła funkcję nauczycielki. Po zdobyciu średniego wykształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego postanowił wyjechać na studia a także wstąpić do seminarium.

Dalsza nauka, posługa kapłańska a także kariera profesorska

Józef Tischner postanowił rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po roku zdecydował jednak o zmianie kierunku na teologię. Pozostał jednak cały czas w Krakowie. Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył także Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. 26 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie a także zaczął pełnić funkcję wikariusza. Po kilku miesiącach posługi wyjechał do Warszawy gdzie kontynuował swoją edukację. Józef Tischner uzyskał tytuł magistra w 1959 roku natomiast w 1963 obronił również swoją pracę doktorską. Spędził rok w belgijskim Leuven w ramach stypendium. W 1974 roku habilitował się w Akademii Katolickiej Teologii. Przez następne lata był dziekanem a także rektorem krakowskich uczelni wyższych. Udzielał się także w telewizji i radiu. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. W 1999 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego Order Orła Białego.

Najpopularniejsze wydania Józefa Tischnera

Ksiądz Tischner to autor wielu książek a także zbiorów esejów i szkiców poruszających problematykę filozoficzną, religijną a także społeczną. Najważniejszymi dziełami Józefa Tischnera są książki:

  • “Filozofia dramatu”
  • “Spór o istnienie człowieka”
  • “Historia filozofii po góralsku”
  • “Tischner czy katechizm”
  • “Świat ludzkiej nadziei”
  • “Etyka Solidarności”.

Józef Tischner zmagał się z rakiem krtani. Zmarł na tą chorobę 28 czerwca 2000 roku. Został pochowany na cmentarzu w jego rodzinnej miejscowości Łopuszna. Na przestrzeni lat został wybrany jako patron kilkunastu polskich szkół. Dodatkowo jego imieniem została nazwana aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, hospicjum dla dzieci, krakowska fundacja, stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku a także Nagroda Znaku i Hestii.

Zima zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com