Józef Tischner – życiorys księdza pisarza

przez Hania

Polski prezbiter oraz filozof i profesor Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Starym Sączu. Najmłodsze lata spędził w miejscowości Łopuszna gdzie jego ojciec był kierownikiem szkoły natomiast matka nauczycielką. W wieku 18 lat po ukończeniu liceum postanowił wstąpić do seminarium.

Posługa kapłańska oraz praca jako profesor

Józef Tischner studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo. Po roku zdecydował się jednak na zmianę wydziału na teologiczny na tej samej uczelni. Dodatkowo ukończył również Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. W 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako wikariusz a także wyjechał na studia do Warszawy. W 1959 roku uzyskał tytuł magistra a w 1963 roku obronił swoją pracę doktorską. W latach 1961-1963 był sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W 1968 roku otrzymał roczne stypendium w belgijskim Leuven. W 1974 habilitował się w Akademii Katolickiej Teologii. W latach 80. był dziekanem a także rektorem krakowskich uczelni. W latach 90. za swoją działalność otrzymał kilka nagród w tym Order Orła Białego nadany mu w 1999 roku przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Wydawnictwa

Józef Tischner (https://www.taniaksiazka.pl/autor/jozef-tischner) jest autorem wielu wartych uwagi dzieł filozoficznych a także zbiorów esejów i szkiców poruszających problematykę społeczną, religijną a także filozoficzną. Wśród najpopularniejszych z nich można wymienić:

 • “Filozofia dramatu”
 • “Spór o istnienie człowieka”
 • “Świat ludzkiej nadziei”
 • “Etyka solidarności”
 • “Tischner czy katechizm”
 • Historia filozofii po góralsku”.

Śmierć i upamiętnienie

Ostatnie lata życia księdza Józefa Tischnera naznaczone były jego chorobą czyli rakiem krtani, na którego zmarł 28 czerwca 2000 roku. Pochowany został na cmentarzu w Łopusznej. W ramach upamiętnienia jego działalności jego imieniem nazwano między innymi Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, aule Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendium w wiedeńskim Instytucie Nauk o Człowieku a także Nagrodę Znaku i Hestii. Józef Tischner jest także patronem kilkudziesięciu polskich szkół podstawowych oraz średnich. Od 2003 roku na terenie Krakowa działa także fundacja o nazwie “Instytut Myśli Józefa Tischnera”, której głównym założeniem jest ochrona oraz upowszechnianie dorobku intelektualnego księdza Tischnera a także twórcza kontynuacja najważniejszych z wątków jego filozofii. W jego rodzinnej miejscowości czyli Łopusznej funkcjonuje tzw. “Tischnerówka” czyli Dom Pamięci o nim.

Zima zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Podhalański filzofo Józef Tischner

przez Hania

Józef Tischner to polski prezbiter a także znany i ceniony filozof oraz rektor i profesor krakowskich uczelni wyższych (https://www.taniaksiazka.pl/autor/jozef-tischner). Przyszedł na świat dokładnie 12 marca 1931 roku w miejscowości Stary Sącz. Swoje najmłodsze lata spędził w podhalańskiej miejscowości Łopuszna. Był synem kierownika tamtejszej szkoły a także nauczycielki. W Nowym Targu ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego a następnie postanowił wstąpić do seminarium.

Kapłaństwo oraz kariera naukowa

Józef Tischner podjął się studiów prawniczych w krakowskim Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak po roku zmienił je na studia teologiczne na tej samej uczelni. Ukończył także Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. 26 czerwca 1955 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie. Przez pierwsze kilka miesięcy swojej posługi kapłańskiej pracował jako wikariusz po czym wyjechał do Warszawy w celu dalszej nauki. W roku 1959 uzyskał tytuł magistra natomiast 4 lata później obronił pracę doktorską. W tamtym okresie był przez 2 lata generalnym sekretarzem Polskiego Towarzystwa Teologicznego. W 1968 roku po otrzymaniu rocznego stypendium wyjechał do Leuven w Belgii. Habilitował się w Akademii Katolickiej Teologi w 1974 roku. W latach 80. pełnił funkcję dziekana oraz rektora na krakowskich uczelniach wyższych. Za swoją działalność został uhonorowany wieloma nagrodami oraz odznaczeniami w tym Orderem Orła Białego w 1999 roku z rąk ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego.

Najpopularniejsze książki

Ksiądz Józef Tischner w swoich wydaniach poruszał przede wszystkim problematykę filozoficzną, społeczną a także religijną. Jego najpopularniejsze wydawnictwa to min:

 • “Etyka Solidarności”
 • “Historia filozofii po góralsku”
 • “Filozofia dramatu”
 • “Spór o istnienie człowieka”
 • “Świat ludzkiej nadziei”
 • “Tischner czy katechizm”

Ostatnie lata oraz upamiętnienie księdza Tischnera

Swoje ostatnie lata Józef Tischner spędził na wydawaniu nowych książek a także walce z chorobą jaką w jego przypadku był rak krtani. W konsekwencji zmarł na niego 28 czerwca 2000 roku. Został pochowany na cmentarzu w Łopusznej. W celu upamiętnienia jego postaci został on patronem kilkunastu oddziałów polskich szkół podstawowych i średnich. Jego imieniem nazwano także Krakowskie Hospicjum dla Dzieci, stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, aule Uniwersytetu Jagiellońskiego, krakowską fundację a także Nagrodę Znaku i Hestii.

Zima zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jóżef Tischner – filozof z Podhala

przez Hania

Józef Tischner był znanym i cenionym polskim prezbiterem a także filozofem i profesorem na kilku krakowskich uczelniach wyższych. Urodził on się dokładnie 12 marca 1931 roku na terenie Starego Sącza jednak swoje najmłodsze lata spędził w miejscowości Łopuszna. Jego rodzice byli związani z edukacją. Ojciec był kierownikiem szkoły w Łopusznej natomiast matka pełniła funkcję nauczycielki. Po zdobyciu średniego wykształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Seweryna Goszczyńskiego postanowił wyjechać na studia a także wstąpić do seminarium.

Dalsza nauka, posługa kapłańska a także kariera profesorska

Józef Tischner postanowił rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po roku zdecydował jednak o zmianie kierunku na teologię. Pozostał jednak cały czas w Krakowie. Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył także Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. 26 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie a także zaczął pełnić funkcję wikariusza. Po kilku miesiącach posługi wyjechał do Warszawy gdzie kontynuował swoją edukację. Józef Tischner uzyskał tytuł magistra w 1959 roku natomiast w 1963 obronił również swoją pracę doktorską. Spędził rok w belgijskim Leuven w ramach stypendium. W 1974 roku habilitował się w Akademii Katolickiej Teologii. Przez następne lata był dziekanem a także rektorem krakowskich uczelni wyższych. Udzielał się także w telewizji i radiu. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. W 1999 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego Order Orła Białego.

Najpopularniejsze wydania Józefa Tischnera

Ksiądz Tischner to autor wielu książek a także zbiorów esejów i szkiców poruszających problematykę filozoficzną, religijną a także społeczną. Najważniejszymi dziełami Józefa Tischnera są książki:

 • “Filozofia dramatu”
 • “Spór o istnienie człowieka”
 • “Historia filozofii po góralsku”
 • “Tischner czy katechizm”
 • “Świat ludzkiej nadziei”
 • “Etyka Solidarności”.

Józef Tischner zmagał się z rakiem krtani. Zmarł na tą chorobę 28 czerwca 2000 roku. Został pochowany na cmentarzu w jego rodzinnej miejscowości Łopuszna. Na przestrzeni lat został wybrany jako patron kilkunastu polskich szkół. Dodatkowo jego imieniem została nazwana aula Uniwersytetu Jagiellońskiego, hospicjum dla dzieci, krakowska fundacja, stypendium wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku a także Nagroda Znaku i Hestii.

Zima zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com